Regulamin korzystania z rzutnika multimedialnego SKPG Kraków

  1. Rzutnik multimedialny firmy Benq MP 610 jest własnością SKPG Kraków.

  2. Zarząd SKPG Kraków wybiera osobę odpowiedzialną za rzutnik, która go przechowuje i sprawuje nad nim opiekę.

  3. Rzutnik jest przeznaczony do wykorzystywania na slajdowiskach i imprezach kołowych oraz na wykładach kursów SKPG Kraków.

  4. W czasie gdy rzutnik nie jest wykorzystywany przez Koło, mogą z niego korzystać w celach prywatnych przewodnicy SKPG Kraków z opłaconymi składkami.

  5. Przewodnik pożyczający rzutnik w celach prywatnych zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 5 pln za wypożyczenie oraz podpisania rewersu u osoby odpowiedzialnej za rzutnik. Każdy kolejny kurs SKPG Kraków wpłaca skarbnikowi Koła opłatę za korzystanie z rzutnika w wysokości 10 pln za jednego kursanta który rozpoczął kurs.

  6. Za wszelkie szkody i usterki odpowiedzialna jest osoba aktualnie korzystająca z rzutnika, z wyłączeniem przypadku przepalenia się żarówki wynikającego z normalnej eksploatacji rzutnika.

  7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu SKPG.

Zarząd SKPG Kraków

Osobą odpowiedzialna za rzutnik jest Natalia Figiel ( nataszkafigiel@wp.pl ). Rzutnik jest dostępny w COTG na ul.Jagiellońskiej 6 na I piętrze, w godzinach 9.00-17.00 (pon, wt, czw, pt), w środy od 13-tej do 20-tej. Chęć pożyczenia rzutnika proszę zgłaszać wcześniej via mail.

Opłata za wypożyczenie rzutnika ma charakter dobrowolnej zrzutki przeznaczonej na ewentualną wymianę żarówki w przypadku jej przepalenia oraz ewentualne naprawy rzutnika. Koło nie zarabia na fakcie posiadania rzutnika.