Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 26 czerwca 2014 r.