Z życia Koła

Strony i dokumenty dotyczące wewnętrznych spraw SKPG.

Aktualności

Co tam w Kole i wokół niego piszczy.

Imprezy

Imprezy zewnętrzne i wewnętrzne organizowane przez SKPG Kraków.

Rocznice SKPG

Historyczne uroczystości rocznicowe SKPG.

Szkolenia i integracja

Impreza szkoleniowa i/lub integracyjna organizowana przez SKPG Kraków dla swoich członków i ludzi zaprzyjaźnionych.

Galeria SKPG.

Oficjalna galeria zdjęć SKPG Kraków.

Protokoły zarządu

Lista protokołów z zebrań zarządu SKPG.

Komunikaty zarządu

Komunikaty zarządu SKPG Kraków.

Protokoły z walnych

Protokół z zebrań walnych SKPG Kraków.

Beskidnik

Kołowy aperiodyk o tematyce różnej.

Rzutnik SKPG

Regulamin korzystania z rzutnika multimedialnego SKPG Kraków

Kabarety SKPG

Przedstawienia teatralne wystawiane przy okazji różnych wydarzeń kołowych, głównie dorocznych uroczystości rocznicowych SKPG.