Akty prawne

Akty prawne dotyczące przewodnictwa turystycznego.

Rozporządzenie ministra sportu i turystyki

Rozporządzenie ministra sportu i turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Rozporządzenie ministra gospodarki

Rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Ustawa o usługach turystycznych

Ustawa o usługach turystycznych