Kurs przewodnicki

Kurs przewodnicki SKPG Kraków

Kierownictwo kursu

Kierownictwo kursu przewodnickiego SKPG Kraków.

Informacje ogóle

Informacje ogólne o kursie przewodnickim SKPG Kraków

Regulamin szkolenia

Regulamin szkolenia i egzaminu na kursie SKPG Kraków

Egzamin państwowy

Państwowy egzamin przewodnicki

Skrypty szkoleniowe

Skrypty szkoleniowe używane na kursach SKPG Kraków (dostęp ograniczony).