Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży - książka

Publikacja pt. Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, zawiera m.in. referaty wygłoszone na konferencji 20 października 2017 r. w Krakowie. Książka pod redakcją dr. Piotra Cybuli została wydana przez Oficynę Wydawniczą „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Projekt współfinansowany ze srodków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wersja elektroniczna do pobrania tutaj

 W ramach tego projektu powstały także m.in. filmy dla dzieci
"Górska wędrówka z Zosią i Kubą"