Walne Zebranie SKPG 2017

6 grudnia 2017 odbędzie się Walne Zebranie SKPG. Spotkamy się w sali nr 6 (I piętro) na  Jagiellońskiej 6. I termin - 18:15, II termin - 18:30.


Przewidywany porządek obrad:


1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków SKPG Kraków i przywitanie zebranych przez Prezesa SKPG

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania

3. Zatwierdzenie porządku obrad

4. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

5. Odczytanie Sprawozdania z działalności Zarządu SKPG Kraków

6. Odczytanie Sprawozdania Skarbnika SKPG Kraków

7. Odczytanie Sprawozdania z działalności Komisji Szkoleniowej SKPG Kraków

8. Odczytanie Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej SKPG Kraków oraz ocena pracy Zarządu SKPG Kraków

9. Informacja Komisji Mandatowej o ilości osób posiadających mandat.

10. Dyskusja nad Sprawozdaniami.

11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Prezesa.

12. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępujących Członków Zarządu.

13. Podziękowania i nagrody.

14. Głosowanie nad wnioskami zawartymi w Sprawozdaniach.

15. Wybory Prezesa SKPG, pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Wojewódzkie Konferencje Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK i oraz Wojewódzkie Konferencje Przewodników PTTK.

16. Dyskusja programowa nad kierunkami działalności Koła.

17. Expose Prezesa SKPG.

18. Zakończenie obrad.


Przypominam również o opłaceniu składki członkowskiej SKPG na 2017 rok oraz posiadaniu opłaconej składki PTTK za rok 2016 lub 2017.


Do zobaczenia!