Z historii Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie (1955-80)

W listopadzie 1980 roku minęło 25 lat od chwili powstania Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie. Rocznica ta stanowi znakomitą okazję do przypomnienia jego roli w historii turystyki górskiej w Polsce, ukazania drogi jaką przebyło w ćwierćwieczu swego istnienia, zrekonstruowania faktów i liczb świadczących o naszej działalności, przedstawienia ewolucji poglądów, form i stylu pracy przewodnickiej oraz do ukazania szczególnej, koleżeńskiej atmosfery stanowiącej jedną z największych wartości Koła.

Książka dostępna w formacie PDF >>Historia SKPG 1955-1980<<

Spis artykułów:

Od Redakcji

T. Syryjczyk XXV lat przewodnictwa górskiego w krakowskim środowisku akademickim

K. Marcinkowski Szkolenie

R. Michalik Pierwszy egzamin przewodników tatrzańskich

Z. Kruczek Sympozja krajoznawcze

E. Jarosz Wspomnienie o Kole, bazach tatrzańskich i ludziach

J. Wiktor Nie ma jak rajdowe życie

J. Zięba Na nartach

W. Winiarski Wyprawa w Hindukusz

J. Sokulski Mój Hindukusz

W. Kiełb Wejścia szczytowe wyprawy SKPG „Hindukusz 74”

A. Zięba Początki szlaku alpejskiego

M. Świerczyński Wyprawy SKPG

K. Gruca, J. Śmiałek W jaskiniach

A. Kołodziejczyk, G. Królikiewicz, B. Malawska Kłopoty z duchem przekory czyli kabarety w Kole - część I

G. Królikiewicz, B. Malawska Kabarety w Kole część II. Dzieje pewnego Skafandra

G. Królikiewicz, A. Mróz Piosenka w naszym Kole

J. Wiktor Nie samą pracą człowiek żyje, czyli życie wewnętrzne Koła

Materiały statystyczne

1. Akcja Lato

2. Rajdy organizowane bezpośrednio przez Koło

3. Szkolenie

4. Wykaz prezesów

5. Wydawnictwa

6. Członkowie honorowi SKPG

7. Lista członków

8. Nagrody Koła

Zakończenie