Korona Pogórzy

Akcja zdobycia wszystkich najwyższych szczytów polskich Pogórzy Karpackich (2003 - 2010).