Konkurs Całoroczny

Zapytany o sens zdobywania Czomolungmy George Mallory odparł: „Ponieważ istnieje”.

Ta sama odpowiedź wystarcza, aby uzasadnić swój udział w Konkursie Całorocznym.

Nam również zdarza się zadawać zupełnie lakoniczne pytania i oczekiwać jeszcze krótszych odpowiedzi. Tym razem jednak będzie trochę inaczej.

Konkurs Całoroczny 2018 czas rozpocząć!


Pytanie nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.

Nie ważne czy ruszasz w góry by spokojnie pospacerować, czy raczej pobiegać.

Nie gra roli czy wolisz przemierzać szlaki w doborowym towarzystwie, prowadząc akademickie dyskusje i pogawędki bez znaczenia, czy też rozkoszujesz się marszem w samotności przerywanym chwilami ulubionej lektury.

Nieistotne czy bardziej cenisz pomniki przyrody czy pamiątki historii.

Nie ma znaczenia czy wypatrujesz tęsknym wzrokiem ulubionych szczytów z Krakowa, czy z Rzeszowa.

Nie robi różnicy to czy wiesz gdzie leżą Folusz, Iwla lub Orelec.

Warte zainteresowania jest natomiast to, że wszystkie powyższe stwierdzenia powinno się potraktować jako mniej lub bardziej czytelne podpowiedzi i połączyć je ze sobą, aby odnaleźć jedno słowo-klucz. Słowo, które będzie właściwą odpowiedzią na pierwsze pytanie nowej edycji. 

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Termin udzielania odpowiedzi: 31 stycznia 2018 r.


Pytanie nr 2/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.

„Hic sunt leones” – tak na antycznych mapach podpisywano tzw. „białe plamy”. Sęk w tym, że choć poza kadrem ukryło się więcej owych zwierząt a i starożytnych wątków nie trudno się tam dopatrzeć, to miejscowość, w której zrobiono zdjęcie, z pewnością do „białych plam” się nie zalicza. Przeciwnie, z pewnych względów, jest znana całemu światu. W odpowiedzi prosimy o podanie nazwy obiektu, znajdującego się za plecami tego lwa.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Termin udzielania odpowiedzi: 31 stycznia 2018 r.


Pytanie nr 3/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.

Jak co roku mamy sporo emocji związanych z lotami „Orłów” na alpejskich skoczniach. Tym razem jest o tyle ciekawiej, że możemy mieć nadzieję na miłą powtórkę z zeszłorocznej rozrywki.

Nie od rzeczy będzie więc przypomnieć postać zasłużoną dla polskich sportów zimowych, a niesłusznie zapomnianą. Bohater tego pytania zabłysnął już w swoim międzynarodowym debiucie, choć jeszcze nie przyniosło mu to medalu. Niemniej eksperci byli zgodni, że to prawdopodobnie kwestia niedalekiej przyszłości.

Wizja ta jednak znacząco się skomplikowała i nasz bohater w ciągu roku kolejno przekroczył 3 wielkie europejskie łańcuchy górskie. Pozbawiony wolności i pełnej sprawności fizycznej zdołał jednak ponownie, poza oficjalną listą startową, zaprezentować swe umiejętności wśród międzynarodowych konkurentów. Uzyskał przy tym najlepszy wynik, co spowodowało nawet interwencję dyplomatyczną. Ważnym etapem tej osobliwej kariery był występ w zawodach olimpijskich, co ciekawe pod zmienioną tożsamością.

W odpowiedzi prosimy o podanie prawdziwych personaliów opisywanej postaci.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Termin udzielania odpowiedzi: 31 stycznia 2018 r.


Pytanie nr 4/2018 z dnia 9 lutego 2018 r.

Luty to krótki miesiąc, więc i pytanie będzie wyjątkowo krótkie. Poniższe zdjęcie przedstawia pewien beskidzki obiekt. 

Co to jest i gdzie się znajduje?

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Termin udzielania odpowiedzi: 28 lutego 2018 r.


Pytanie nr 5/2018 z dnia 9 lutego 2018 r.

Zimowe warunki czasem pozwalają na wyjątkowo dalekie obserwacje. W naszym pytaniu jednak nie o odległość, a raczej o złożoność chodzi. Z jakiego karpackiego szczytu dostrzec można równocześnie trzy jeziora zaporowe, przy czym każde z nich położone jest (przynajmniej częściowo) na terenie innego z dawnych węgierskich komitatów?

W odpowiedzi prosimy o podanie nazwy takiego szczytu i nazwy tych zbiorników wodnych.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Termin udzielania odpowiedzi: 28 lutego 2018 r.


Pytanie nr 6/2018 z dnia 9 lutego 2018 r.

Bohaterem tego pytania jest człowiek urodzony w niewielkiej wsi na jednym z pogórzy. Był on wszechstronnie utalentowany. Równie łatwo zgłębiał tajniki nauk technicznych jak i obcych języków czy poezji i dramatu.

Na gruncie głoszonej przez siebie śmiałej teorii prawnej, ogłosił się władcą obszaru, obejmującego łącznie ponad 2% powierzchni Ziemi. Z tego tytułu chciał wziąć udział w niezwykle ważnym dla swych czasów wydarzeniu dyplomatycznym, jednakże jego postulaty nie znalazły zrozumienia u polityków.

W odpowiedzi prosimy o podanie imienia i nazwiska owej zagadkowej postaci.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Termin udzielania odpowiedzi: 28 lutego 2018 r.


Klasyfikacja konkursu po 0 pytaniach:

Imię i nazwiskoPunktacja

Regulamin konkursu

  1. Konkurs SKPG nie jest konkursem wiedzy o Karpatach, nie jest konkursem wiedzy o górach, nie jest też konkursem wiedzy krajoznawczej. Jest po prostu konkursem SKPG. Pytania wymyślamy takie, jakie chcemy. To, że większość z nich dotyczy gór, a prawie wszystkie szeroko pojętego krajoznawstwa jest spowodowane jedynie tym, że góry to nasze główne hobby. Nie gwarantujemy, że na przykład 90% pytań będzie dotyczyło tematyki karpackiej, chociaż pewnie tak będzie.

  2. W końcowej klasyfikacji konkursu każde miejsce premiowane nagrodą powinno być zajmowane przez dokładnie jedną osobę. Jeżeli po ostatnim pytaniu co najmniej dwie osoby będą miały tyle samo punktów i będą zajmować wyróżnione miejsce, zostanie rozegrana pomiędzy nimi dogrywka na zasadach określonych przez Organizatorów, która będzie trwała do czasu ustalenia ostatecznej kolejności. W przypadku, gdy jedna z osób mających wziąć udział w dogrywce zrezygnuje z niej, zostaje ona automatycznie sklasyfikowana na niższym miejscu. Jeżeli wszystkie osoby odmówią udziału w dogrywce, to zostają sklasyfikowane automatycznie na pierwszej pozycji dopuszczającej zajmowanie miejsca ex aequo i, co z tego wynika, nie otrzymają żadnych nagród.

  3. Punktacja: Za właściwą odpowiedź na pytanie Uczestnik otrzymuje jeden punkt. Za odpowiedź niewłaściwą otrzymuje zero punktów. Za odpowiedź niepełną Uczestnik nie otrzymuje punktu. Jeżeli pytanie składa się z kilku niezależnych części, Organizatorzy mogą ogłosić, że do zdobycia jest jeden punkt lub ułamek punktu za każdą część pytania. W przypadku, gdy już po opublikowaniu pytania okaże się, że jego treść jest niejasna lub niejednoznaczna, Organizatorzy mogą zdecydować o przyznaniu ułamka punktu za odpowiedź częściowo poprawną.

  4. Oprócz nagród zasadniczych, przyznawanych na zakończenie, Organizatorzy mogą zdecydować o przyznawaniu nagród specjalnych w trakcie trwania Konkursu według zasad ogłoszonych na początku danej edycji. W tym przypadku opisane powyżej zasady ustalania kolejności nie obowiązują - gdy kilka osób kwalifikuje się do uzyskania nagrody, zostanie ona przyznana tylko jednej z nich w drodze losowania przeprowadzonego przez Organizatorów.

  5. O wszystkich kwestiach nie objętych powyższym regulaminem decydują Organizatorzy Konkursu.