Informacje ogólne o kursie

Kurs przewodnicki organizowany jest corocznie. Każdy kurs zaczyna się w październiku i trwa ok. 1,5 roku. Po odbyciu u nas kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego można podchodzić do egzaminu państwowego dającego uprawnienia Przewodnika Górskiego Beskidzkiego.

Nasze wymagania:

 • ukończone 18 lat
 • obycie górskie
 • silna wola wytrwania

Nasze wykłady:

Wykłady prowadzimy zgodnie z nową Ustawą o usługach turystycznych. Jako pierwsi w Małopolsce uzyskaliśmy akceptację Urzędu Wojewódzkiego (w listopadzie 1999 r.)

TEMATY OGÓLNE
(po kilka godzin wykładowych)
 • Historia Polski
 • Geografia turystyczna Polski
 • Historia kultury w Polsce
 • Przyroda i jej ochrona w Polsce
 • Turystyka w Polsce
 • Metodyka przewodnictwa
 • Podstawowe przepisy prawne w turystyce
 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Podstawowe wiadomości o górach Europy i świata
 • Geografia turystyczna gór Polski
 • Zagadnienia ochrony obszarów góskich
 • Góry w kulturze polskiej
 • Historia i organizacja turystyki górskiej w Polsce
 • Zasady letniej i zimowej turystyki górskiej
 • Bezpieczeństwo w górach
 • Historia Beskidów na tle historii Polski
 • Geografia, geologia i przyroda Beskidów
 • Kultura i sztuka Beskidów
 • Etnografia i kultura ludowa
 • Topografia, komunikacja, zagospodarowanie turystyczne
 • Trasy dojazdowe w Beskidach
 • Metodyka i technika prowadzenia wycieczek w warunkach zimowych

Nasze wyjazdy:

 • obozy:
  • zimowy (koniec grudnia - Nowy Rok) - zwykle Beskid Śląski, Żywiecki lub Niski.
  • letnie (w czasie wakacji)
   1. Pogórze Przemyskie / Bieszczady / Beskid Niski
   2. Karpaty Wschodnie lub Południowe (Ukraina lub Rumunia)
  • ewentualnie w czasie przerw świątecznych w bardziej odległe rejony Beskidów.
 • wyjazdy weekendowe: odbywają się zwykle co 2-3 tygodnie; noclegi w schroniskach młlodzieżowych, chatkach studenckich i schroniskach; służą dokładnemu poznaniu ścisłego rejonu uprawnień.
 • wyjazdy wakacyjne: są kilkunastodniowe. Trasy biegną zazwyczaj przez dzikie góry Polski i bratnich krajów.
 • autokarówki: w drugiej części cyklu szkolenia; z reguły jest ich kilka; w rejonie ścisłych uprawnień, sporadycznie dalej na wschód lub zachód; służą nauce metodyki prowadzenia autokaru, topografii dróg oraz poznawaniu zabytków kultury materialnej regionu.

Cena kursu:

Cena kursu wynosi około 690 zł. Dokładna cena podawana jest podczas spotkania organizacyjnego każdego kursu. Wpłaty można dokonywać jednorazowo lub w ratach.
W cenę kursu wliczone są:

 • część materiałów szkoleniowych,
 • koszty udziału przewodników-instruktorów w zajęciach praktycznych,
 • ewentualne dofinansowania części zajęć praktycznych,
 • inne wydatki związane bezpośrednio z prowadzeniem kursu.

Cena kursu nie obejmuje kosztów udziału w zajęciach praktycznych kursantów.
Wykładowcy i przewodnicy-instruktorzy pracują społecznie.

Wasze uprawnienia:

Aby ukończyć kurs przewodnicki oraz zdać egzamin państwowy na przewodnika beskidzkiego klasy III należy:

 • być członkiem PTTK
 • mieć zdaną maturę
 • zdać praktyczny, wewnętrzny egzamin połówkowy (zwykle w listopadzie, po roku kursu)
 • zdać 14 wewnętrznych egzaminów teoretycznych (kwiecień):
  • Beskid Śląski, Mały, Pogórze Śląskie
  • Beskid Żywiecki
  • Beskid Makowski, Wyspowy, Pogórze Wielickie
  • Beskid Sądecki, Pogórze Rożnowskie
  • Gorce
  • Beskid Niski, Pogórza: Ciężkowickie, Strzyżowskie
  • Bieszczady, Pogórza: Dynowskie, Przemyskie
  • Pieniny, Spisz
  • Tatry, Podhale, Orawa
  • Geografia ogólna Karpat
  • Etnografia, góry w literaturze
  • Historia regionu i turystyki
  • Geologia Karpat, ochrona przyrody
  • Historia sztuki i zabytki regionu
 • zdać wewnętrzny egzamin praktyczny (1. dzień - autokarówka, 2. dzień - w górach)
 • zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, składający się z dwóch części:
  1. dzień - egzamin praktyczny: (autokarówka + piesza wycieczka w górach)
  2. dzień - egzamin teoretyczny (część pisemna + ustna)

Uroczyste blachowanie, złożenie przysięgi przewodnickiej oraz przyjęcie w poczet członków najstarszego studenckiego koła przewodnickiego w Polsce odbywa się w czasie najbliższego „lecia” Koła (ostatnio w listopadzie).