Historyczne akcje

Akcje i wydarzenia organizowane kiedyś przez SKPG Kraków.

Korona Pogórzy

Akcja Korona Pogórzy (2003 - 2010)